Monthly Archives: June 2015

Cách phân biệt profile và catalogue

22/06/2015

Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa catalogue và profile  ? Bạn thấy chúng đều nói về doanh nghiệp, sản phẩm mà sao được đặt ...