Tria�?n khai da�� A?n thia??t ka?? profile cho Cty Vemedim

Tria�?n khai da�� A?n thia??t ka?? profile cho Cty Vemedim

Ngày 15.05.2015 Azprofile A�ã tia??n hành kí ka??t ha�?p A�a��ng và tria�?n khai da�� án thia??t ka?? profile cho CÔNG TY Ca�� PHa?�N Sa??N XUa?�T KINH DOANH Va?�T T?? VÀ THUa�?C THÚ Y – VEMEDIM Buy coreglow ta??i vA?n phòng công ty : sa�� 7 A??�a�?ng 30/04 Ph?�a�?ng Ninh Kia�?u, Thành Pha�� Ca?�n Th?? . Va��i da�� án này Azprofile sa?? cung ca??p cho Vemedim da��ch va�? : t?� va??n content marketing, biên ta?�p và via??t na��i dung profile, cha�?p hình doanh nghia��p và thia??t ka?? sáng ta??o 

A??�a�?c bia??t, Vemedim là ma��t trong nha�?ng th?�??ng hia��u hàng A�a?�u Via��t Nam va�? sa??n xua??t thua��c thú y và va?�t t?� cho ngành thú y. Hia��n nay sa??n pha?�m ca��a Vemedim A�ã có ma?�t trên kha??p các ta��nh thành ta??i Via��t Nam và h??n 42 qua��c gia trên toàn tha?? gia��i .

Via��c tria�?n khai da�� án thia??t ka?? profile cho Vemedim ta??i Ca?�n Th?? là ma��t trong nha�?ng ka?? hoa??ch ha�� tra�? cách doanh nghia��p a�Y ta��nh xây da��ng hình a??nh cho th?�??ng hia��u ca��a mình ba?�ng gia??i pháp thia??t ka?? tài lia��u bán hàng chuyên nghia��p ca��a Azprofile 

mevedim

Hình a??nh vA?n phòng cty ta??i thành pha�� Ca?�n Th?? 

Video Clip gia��i thia��u va�? Vemedim 

Da�� kia??n sa??n pha?�m profile ca��a Vemedim sa?? A�?�a�?c hoàn thành sau 30 ngày tria�?n khai . Sa?? bàn giao vào gia�?a tháng 6/2015.

Theo Azprofile

comments

Hotline
0918 589 666
Download
Hồ sơ năng lực