Biên tập nội dung profile

bien-tap-noi-dung-profile

Biên tập nội dung profile

Hồ sơ năng lực (Profile company) là một tài liệu quan trọng giúp bạn giới thiệu công ty, tổ chức mình đến với khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư. Chính vì thế, hồ sơ năng lực công ty thường được đầu tư thiết kế một cách kỹ lưỡng để mang hiệu quả thuyết phục cao nhất.

Biên tập nội dung profile

Bên cạnh số liệu, hình ảnh là những yếu tố hiển nhiên cần có trong profile thì việc biên tập nội dung và thông điệp của cuốn profile chính là chìa khóa quyết định sự thành công của cuốn tài liệu này.

Với kinh nghiệm phong phú về cách viết, biên tập, thiết kế profile công ty và các ấn phẩm quảng cáo cho hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề, các nhân viên của AZprofile luôn giúp bạn sáng tạo nội dung hấp dẫn và hiệu quả cho cuốn profile giới thiệu công ty.

Dịch vụ biên tập nội dung profile của AZprofile gồm:

  • Xem xét các mục tiêu của ấn phẩm, đối tượng đọc giả, tính chất ngành hàng …
  • Tư vấn, xác định cấu trúc nội dung cho cuốn profile.
  • Viết nội dung profile.
  • Biên dịch, chuyển ngữ (trong trường hợp profile đa ngôn ngữ).

Thông tin liên hệ

Công Ty Sáng Tạo & Giải Pháp Trực Tuyến Vnetcom

TP.HCM: Lầu 2 Building Sky View 41A, Nguyễn Phi Khanh, Phường Dakao, Quận 1

Tel: (08) 62911418 – (08) 62911417

comments